Miten valmistaudut tulevaan kysyntään 


Katso toimialaennuste

 

Airomi free mallintaa kuluttajien käyttäytymisestä ja ostoaikeista kertyvää dataa ja vertaa sitä avoimen datan lähteisiin koronan leviämisestä ja hallituksen asettamien rajoitusten ajankohtiin.

 

Mallilla pyritään ennustamaan koronan aiheuttama vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen, kun vertailukohtana on aikaisempien vuosien vastaava data normaalissa tilanteessa.

 

Airomi free preview

Parempi tarjooman kohdentaminen ja varastonhallinta

 

Tehokkaampi henkilöstösuunnittelu

Markkinoinnin ja viestinnän ennakoitavuus

Katso ennuste.001

 

 

Kysyntäennuste oman liiketoiminnan suunnittelun pohjana  

 

Airomi free seuraa noin 30 eri toimialaa, jotka kattavat laajan spektrin kuluttajien isoimmista hankinnoista päivittäisiin ostopäätöksiin.

Indikaatorit syntyvät yhdistämällä viikottaisen kyselyn tulokset hakukoneista saatavaan tietoon, paikannustietoihin ja toimialoilta saataviin tietoihin toteutuneista kaupoista.

Katso ennuste.001

 

Haluatko tarkemman ennusteen oman liiketoimintasi datan pohjalta?

Tutustu Houston Analyticsin Forecasting as-a-service -palveluun

 

Haluan ennusteen omalle yritykselleni.001

 

 

 

 

 

 

Frequently Asked Questions

 

Mikä Airomi free on?

Airomi free mallintaa kuluttajakysyntää ja vertaa sitä koronatilanteen kehittymiseen. Mallilla pyritään ennustamaan koronaepidemian vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen.

Airomi free on maksuton palvelu. Sen taustalla ovat Houston Analytics ja Omnicom Media Group.

 

Miten Airomi free toimii?

Airomi free kerää dataa (kysely-, hakukone-, paikannustieto- sekä toimialatietodataa) eri lähteistä.

Näiden pohjalta pyritään ennustamaan koronan aiheuttamaa vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen. Vertailukohtana on aikaisempien vuosien vastaava data normaalissa tilanteessa.

 

Mitä datalähteitä Airomi free käyttää? 

Tällä hetkellä käytössä on Monicom Media Groupin keräämää kyselytutkimusdataa sekä hakukonedataa.

Uusia datalähteitä otetaan palvelun osaksi jatkuvasti.

 

Voinko hyödyntää omia datalähteitäni Airomi freessä saadakseni tarkemman ennusteen?

Omilla datalähteillä kuten myynti-, tuote-, ERP-, CRM-datan avulla kysyntäennuste on luonnollisesti tarkempi – ja silloin on kyse nimenomaan sinun yrityksesi tilanteesta.

Tätä tarkoitusta varten Houston Analyticsillä on Forecasting as-a-service -palvelu.

 

Voinko luovuttaa omat datani Airomi freehen kaikkien käytettäväksi?

Ehdottomasti. Mitä useampia datalähteitä on käytössä, sitä parempi ennustevoima. Ota yhteyttä sähköpostilla contactus@houston-analytics.com niin voimme keskustella lisää.

 

Miten Airomi free eroaa Airomista? 

Airomi free on maksuton palvelu, joka näyttää toimialojen kysyntäennusteen suhteessa korona-epidemian leviämiseen ja sen vaikutuksiin.

AiRomi vastaavasti on yrityksen johdolle tarkoitettu koneoppiva markkinoinnin johtamisen alusta. Se on ensimmäinen koneoppimismalleja hyödyntävä palvelualusta ja skenaariotyökalu, jolla voidaan johtaa markkinointia tuloksekkaasti.
Palvelu yhdistää valtavat datamassat markkinoinnin tuloksellisuudesta yrityksen markkinoinnin ydinhaasteisiin. AiRomi yhdistää kolme markkinoinnin tuottavuuden parantamisen kannalta kriittistä asiaa. Se tuo reaaliaikaisen näkymän markkinoinnin tuloksellisuuteen asettamiasi mittareita vasten, markkinoinnin strategiseen suunnitteluun alati tarkentuvat skenaariomallit, joiden avulla voit ohjata markkinointia hallitusti ja ennustettavasti sekä automatisoidun mediaostamisen prosessin kaikkiin merkittäviin mediaryhmiin tehden markkinoinnin aktivoinnista nopeaa ja tehokasta.